A5 Modeling Co., Ltd.

A5 Modeling co.,Ltd. เป็นผู้ผลิตน้องใหม่ในวงการบันเทิงที่มี
แนวคิดทางการประชาสัมพันธ์และการตลาดยุคใหม่ ในการ
ค้นคว้าหาดวงดาวใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นดาวรุ่นเด็กเล็ก วัยรุ่น หรือรุ่นใหญ่ เพื่อมาประดับ ฟ้าวงการบันเทิงเมืองไทย

New Star Acting Course

ทางทีมงาน A5 GROUP เล็งเห็นความ สำคัญของพื้นฐานการแสดง ซึ่งเป็นราก ฐานของการทำงานในวงการบันเทิง จึงได้หลักสูตร

New Star Acting Course

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ น้องในสังกัด . . . . . .
STUDIO สุขุมวิท 49 Racquet Club
ซอย 49/9 ชั้น 3 ห้อง 231

Copyright © 2014 A5 Production, All rights reserved.